HELAAS   KAN  DE  SENIORENVERENIGING  GEEN  ACTIVITEITEN

ORGANISEREN   ZOLANG  HET CORONA  VIRUS  NOG  AANWEZIG  IS

WIJ  HOPEN  DAT  WE ELKAAR  WEER  SNEL  ZIEN  BIJ  DE     ACTIVITEITEN .    HET   BESTUUR