OMDAT   ER  TE  WEINIG   LEDEN  ZIJN   OP MAANDAGMIDDAG   KOMT   HET  KLAVERJASSEN  

                   TE   VERVALLEN   OP DIE   MIDDAG    OP  DE  WOENSDAG   GAAT GEWOON DOOR   .OP   11  DECEMBER   GAAN   WE  WEER   DE   BRIEVEN VOOR  DE  CONTRIBUTIE   2020

VERSTUREN   NAAR  DE LEDEN   in de  brief   zal  ook  de  datum  staan  wanneer  de   penningmeester   de contributie  binnen   wil hebben   dan kan hij de boekhouding   voor  het  2019 afsluiten  .