OMDAT   ER  TE  WEINIG   LEDEN  ZIJN   OP MAANDAGMIDDAG   KOMT   HET  KLAVERJASSEN  

                   TE   VERVALLEN   OP DIE   MIDDAG    OP  DE  WOENSDAG   GAAT GEWOON DOOR   .

                                                     NAJAARSDAGTOCHT     26    SEPTEMBER    2019